Initiator Lifesaving Pool

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve lifesavers (pool) (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van lifesaving (pool) teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische leerdoelen te laten bereiken.    
 
Kwalificatievoorwaarde(n)
  • Kwalificatie: in het bezit zijn van het diploma Hoger Redder of er mee gelijkgesteld zijn en in het bezit zijn van een recent bijscholingsgetuigschrift
    OF
  • Minstens 2 jaar actief zijn in clubverband in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie.
Leeftijd (worden)
  • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Categorie:
Cursus

Type:
Trainer

Wanneer:
Ma 25 februari 2019 08:30 - Zo 31 maart 2019 16:30

Waar:
Zwembad:
Oorderseweg 83
2180 EKEREN (ANTWERPEN)

Inschrijven:
www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitld=75246&opleidingld=1547