Initiator Lifesaving Pool (GEANNULEERD)

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve lifesavers (pool) (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van lifesaving (pool) teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische leerdoelen te laten bereiken.    
 
Kwalificatievoorwaarde(n)
  • Kwalificatie: in het bezit zijn van het diploma Hoger Redder of er mee gelijkgesteld zijn en in het bezit zijn van een recent bijscholingsgetuigschrift
    OF
  • Minstens 2 jaar actief zijn in clubverband in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie.
Leeftijd (worden)
  • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

 

OPGELET! Aanpassing examendatum: de datum zal een week naar voren geschoven worden.

Op 7 maart vinden de 5 laatste uren praktijk (module 3). Op 8 maart het examen theorie (3 uur) en praktijk (3 uur)

 

Categorie:
Cursus

Type:
Trainer

Wanneer:
Za 22 februari 2020 08:00 - Zo 08 maart 2020 17:00

Waar:
Zwembad:
Oorderseweg 83
9160 LOKEREN

Inschrijven:
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=86115&opleidingId=1547#

Documenten: