Cursus Hoger Redder 2022 - ReSQ

Via de opleiding Hoger Redder, kan je het diploma Basisredder of Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

  • functioneren in een zwemgelegenheid
  • het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in  (niet) overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II,
  • de reddings- en reanimatie-en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

Verplicht op voorhand in te schrijven + voorschot van 60 euro betalen
BE48 979 9965608 27       volledige naam = redderscursus najaar 2022 Arendonk
5 dagen voor start van cursus volledig bedrag overschrijven
Voorwaarden : www.ReSQvzw.be

Voorbereidende proeven 20/09/2022  
                                           18/10/2022

 

 

Categorie:
Cursus

Type:
Hoger Redder

Wanneer:
Di 25 oktober 2022 19:00 - Wo 16 november 2022 21:00

Waar:
Domicilie-adres:
Van Eycklaan 7
2370 ARENDONK

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121

Documenten: