Zeeredder (North Sea Lifeguards-LDA)

Deze opleiding staat enkel open voor redders die in het bezit zijn van het diploma Hoger Redder en het diploma Openwaterredder zijn. Indien de diploma's ouder dan een jaar zijn, dienen ze vergezeld te zijn van een recent bijscholingsattest (max 6 maanden).

Verplicht op voorhand in te schrijven 

R+ of C-Leden van RedFed betalen € 50,00. Niet-leden van RedFed betalen € 70,00 voor de ganse opleiding.

Gelieve het bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE 53 9799 8568 0053 met vermelding van je naam, voornaam en ZR Blankenberge zomer 2021.

Enkel wie en ingeschreven en betaald heeft voor de cursus mag deelnemen aan de cursus!

Bij niet deelname wordt het inschrijvingsgeld niet teruggestort!

Categorie:
Bijscholing

Type:
Andere

Wanneer:
Zo 15 augustus 2021 14:00 - 18:00

Waar:
Domicilie-adres:
Zeedijk 245
8370 BLANKENBERGE

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121