De Boei - Het Lifesaving magazine van RedFed

Elk RedFed-lid (R+ en C) van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw ontvangt driemaandelijks het Lifesaving magazine De Boei. In dit magazine wordt de reddingssport in woord en beeld gebracht onder de vorm van verslagen, foto's, trainingstips, en zoveel meer. Het ander gedeelte van De Boei is voorbehouden voor meer reddersgerelateerde zaken. Je wordt op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes op vlak van reddingstechnieken, reanimatie, EHBO, etc. Telkens gericht naar de (professionele) redders, Duiker-Redders en Bootredders.

Ook als je R lid of geen lid van RedFed bent, kan je De Boei ontvangen. Een jaarabbonnement kost slecht € 10.

Hieronder vind je een voorbeeldexemplaar van het Lifesaving magazine De Boei (editie oktober 2019):

 De Boei voorpagina
(geoptimaliseerd voor webapplicatie - 9MB)

 

Opgelet: U ontvangt slechts 1 exemplaar per adres!
Het bestuursorgaan heeft besloten om vanaf 2017 één exemplaar van De Boei per domicilie-adres te versturen. Woon je met verschillende RedFed-leden onder één dak? Dan zal je vanaf nu nog maar één Boei in de brievenbus ontvangen. Indien je als R+ of C lid toch wenst om een extra exemplaar te ontvangen, kan je dit steeds doorgeven aan het RedFed-secretariaat.