N.a.v. de Week van de Official (6-14/10) is in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) een tevredenheidsenquête opgemaakt.
In 2014 werd deze bevraging al eens afgenomen waarbij er toen een mooie respons was van 3570 officials (24 verschillende federaties). Dit jaar gaan we, samen met alle andere federaties, voor meer!
Vandaar deze warme oproep aan al onze officials om deze bevraging in te vullen.

A.d.h.v. deze resultaten zal gepoogd worden om de (eventuele) pijnpunten die de officials momenteel nog ervaren zoveel mogelijk proberen weg te werken om zo de tevredenheid (nog) te verhogen!
RedFed vindt het dan ook heel belangrijk dat er naar de mening van onze officials geluisterd wordt! Door jouw mening te geven help je niet alleen onze federatie maar ook alle andere federaties die al zijn officials broodnodig heeft.

Wij hopen hiermee dat jullie deze bevraging massaal zullen invullen opdat een goed beeld geschetst kan worden van jullie tevredenheid. Elke official heeft in zijn persoonlijke mail deze tevredenheidsenquête ontvangen (dank aan diegene die hem reeds ingevuld hebben). Mocht je de bevraging toch niet meer terugvinden of wens je deze graag nogmaals te ontvangen, aarzel niet om ons te contacteren.
Alle antwoorden zijn anoniem en nemen slechts een 10-tal minuutjes van jouw tijd in beslag!

In naam van het hele RedFed-team: alvast bedankt voor jouw tijd en moeite!