Duiker-Redder

Duiker redder 2De opleiding Duiker-Redder bestaat uit acht lesdagen waarin de nadruk op praktische oefenkansen ligt na theoretische verdieping.

Zowel de reanimatie van een volwassene, kind en baby als de reanimatie met zuurstoftoediening (met systemen die in de zwembaden en duikclubs ter beschikking - kunnen- zijn) komen uitgebreid aan bod. De know how van de EHB(duik)O en van diverse reddingstechnieken in zwembad en in open water zal geen geheimen meer voor jou kennen. Ook een dosis conditionele en technische zwemtraining zit in het programma vervat.

Het diploma van Duiker-Redder wordt voor duikactiviteiten in het zwembad en in het open water als gelijkwaardig aan het diploma Hoger Redder van de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen) beschouwd.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
 • Minimum twee-ster duiker zijn (CMAS ** of als gelijkwaardig aanvaard)
 • Het brevet Duiker-hulpverlener bezitten (of als gelijkwaardig aanvaard: bekijk hier de lijst)
 • Minimum 30 duikuren of 60 duiken hebben uitgevoerd

Programma

De cursus duurt 46 uur waarvan 18 uur theorie (T) en 28 uur praktijk (P).

De cursus bestaat uit 5 vakken:

 • Functioneren in een zwemgelegenheid (4 uur: 3u T en 1u P)
 • Theorie Redding (7 uur)
 • Praktijk Redding Duiker Redder (14 uur)
 • Theorie en Praktijk Reanimatie (14 uur: 4u T en 10u P)
 • Theorie en Praktijk EHBO (7 uur: 2u T en 5u P) 

Overgangsmodule Instructeur Duiken naar Duiker-Redder

Voor de Instructeurs Duiken werd in 2014 een overgangsmodule ontwikkeld. De aanzet was de opening van de duiktank met een diepte van 15 meter te Zwevegem. De Instructeurs Duiken krijgen een verplichte infosessie (4 uur) en theorieles (3 uur) en nadien 4 doorgedreven oefensessies (17 uur). De theorie dienen ze in zelfstudie te leren. Uiteindelijk dienen ze dezelfde eindtermen te bewijzen op het examen.

Diploma

Het diploma Duiker-Redder is onbeperkt geldig. De kandidaat moet evenwel volgens Vlarem II jaarlijks een door Bloso erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het diploma Duiker-Redder gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Op zoek naar een bijscholing? Klik hier

Homologatie

Ben je in het bezit van het Duiker-Reddersbrevet (Sport.Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool) en heb je recent een erkende bijscholing gevolgd? Ben je bovendien lid van RedFed, dan kan je dit laten homologeren tot het brevet van Bedrijfseerstehulp.

Gelieve bij de aanvraag de nodige kopieën van het vereiste brevet en bijscholingsgetuigschrift toe te voegen. De homologatie kost € 25.

Bevoegdheden

Je kan instaan voor de veiligheid in zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 200. Hierin zijn begrepen:

 • 46 uren les
 • 1 cursustekst (4 moduleboekjes gebundeld in een kaft)
 • het diploma van Duiker-Redder
 • 1 examenkans en 1 herexamenkans 

De kostprijs van de overgangsmodule Instructeur Duiken naar Duiker Redder bedraagt € 115. Hierin zijn begrepen:

 • 7 uren les en 16 uren oefensessies
 • 1 cursustekst (4 moduleboekjes gebundeld in een kaft)
 • het diploma Duiker-Redder
 • 1 examenkans en 1 herexamenkans

Assimilatie

Er is een mogelijkheid tot assimilatie van het diploma Duiker-Redder indien men voldoet aan volgende voorwaarden:
 • In het bezit van het Hoger Reddersbrevet én een recent (< 1 jaar) bijscholingsgetuigschrift
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van Duiker-Redder (volledige module)
De aanvraag tot assimilatie van het diploma Duiker-Redder kan ingediend worden via de website van Sport.Vlaanderen.

Internationaal

Het diploma Duiker-Redder (in combinatie met een ander duikersbrevet) kan op aanvraag gehomologeerd worden naar het internationaal brevet.
 
De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?".

Kalender

Klik hier om de kalender te raadplegen. Selecteer op Cursus 'Duiker-Redder' of op 'Overgangsmodule Instructeur Duiken naar Duiker-Redder'.

Vanaf hier niks wijzigen