Openwaterredder

OpenwaterredderMomenteel is er voor de sportinfrastructuren met een open water zwem- en/of sportzone geen specifieke opleiding voorzien. De beheerders van dergelijke domeinen zijn echter wel vragende partij naar dergelijke opleiding. De opleiding Hoger Redder (Vlaamse Trainersschool) omvat slechts een summier theoretisch gedeelte open water reddingstechnieken.

Wil je je theoretische en praktische kennis en kunde om te redden aan open water zwem- of sportgelegenheden verruimen, dan is de opleiding 'Openwaterredder' echt iets voor jou! De lessen worden gegeven door erkende RedFed-docenten Openwaterredder. De opleiding kan slechts starten indien 8 deelnemers zijn ingeschreven.

 

Toelatingsvoorwaarden

  • Slagen op de ingangstests (= zwemproef wordt afgenomen bij aanvang van de cursus met mogelijkheid tot herkansing na de cursus)
  • Lid zijn van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw
  • Houder zijn van een brevet van Hoger Redder OF van Duiker-Redder met een recent bijscholingsattest

Zwemproef:

  • Minstens 400 meter zwemmen zonder hulpmiddelen in minder dan 8 minuten.
  • Run swim run: 200 meter lopen - 200 meter zwemmen zonder hulpmiddelen - 200 meter lopen binnen de 8 minuten.
  • Reddingsdemonstratie: Te water gaan en redding uitvoeren (zonder hulpmiddelen) van een bewusteloos slachtoffer op minimum 100 meter van strand of oever.

Programma

De cursus omvat 14 uur waarbij je de nodige kennis en kunde meekrijgt om als Openwaterredder te fungeren.

Diploma

Het diploma Openwaterredder is onbeperkt geldig. Bijscholing Openwaterredder is wel mogelijk.

Bevoegdheden

Het beschikken over een diploma Openwaterredder stelt je in staat om de veiligheid in open water beter te kunnen bewaren.

Kostprijs

R+ of C leden van RedFed betalen € 150,00. Niet-leden van RedFed betalen € 170,00 voor de volledige opleiding.

Internationaal

Het diploma Openwaterredder kan op aanvraag gehomologeerd worden naar het internationaal brevet.

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?".

Kalender

Klik hier om de kalender te raadplegen. Selecteer op Cursus en Openwaterredder.

Vanaf hier niks wijzigen