Bedrijfseerstehulp

Levensreddend handelenDe Vlaamse Reddingscentrale vzw was bij ministerieel besluit van 8 juli 1998 gemachtigd om cursussen van Nijverheidshelper te organiseren, zoals bedoeld is in artikel 177 van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming. Deze erkenning werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1998. Op 01/01/1999 werd de benaming Nijverheidshelper vervangen door Bedrijfseerstehulp.

De Vlaamse Reddingsfederatie heeft naar aanleiding van het KB van 15/12/2010 op 30 juni 2011 haar aanvraag gedaan om opgenomen te worden op de lijst van instellingen en werkgevers die basisvorming en bijscholing eerste hulp op het werk aanbieden. Dr. Annelies Damen, deskundig inzake eerstehulpverlening werd aangesteld als kwaliteitsbewaker (inhoud van de opleiding en kwaliteit van lesgeven).

 

Toelatingsvoorwaarden

  •  Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus start.

Programma

 De cursus omvat minimum 15 lesuren:

  1. Basisprincipes (1 uur)
  2. Ondersteuning van de vitale functies (7 uur)
    • Reanimatie zonder apparatuur.
    • Reanimatie met apparatuur (AED).
  3. Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) (7 uur).

De moduleteksten Reanimatie en EHBO worden gevolgd.

Diploma 

Wanneer men slaagt (meer dan 50%) in een schriftelijke en praktische proef behaalt men het diploma Bedrijfseerstehulp.

Om het brevet Bedrijfseerstehulp geldig te houden, moet men jaarlijks een erkende bijscholing volgen. Het bijscholingsattest moet steeds aan het brevet Bedrijfseerstehulp gekoppeld worden. 

Ben je in het bezit van het Hoger of Duiker-Reddersbrevet (Sport.Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool) en heb je recent een erkende bijscholing gevolgd? Ben je bovendien lid van RedFed, dan kan je dit laten homologeren tot het brevet van Bedrijfseerstehulp. Gelieve bij de aanvraag de nodige kopieën van het vereiste brevet en bijscholingsgetuigschrift toe te voegen. De homologatie kost € 25.

Bevoegdheden

Men kan op campings, op manifestaties, op jeugdkampen, etc. optreden en aanvaard worden als hulpverlener.

Kostprijs

Alles inbegrepen (lesgever, verplaatsingskosten, moduleteksten, examen, herexamen, materiaal, brevet) kost de cursus € 2250 euro tot max.15 deelnemers.

Internationaal

Er is geen internationalisering van het diploma Bedrijfseerstehulp mogelijk.

Kalender

Wil je een Opleiding Bedrijfseerstehulp aanvragen? Log in via Mijn RedFed en ga naar het tabblad 'Event aanvragen'.

Vanaf hier niks wijzigen