Official

Opleiding official kleinOfficials zijn nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden. Ze vormen de spil van onze competitie. In alle disciplines (zwembad, openwater, SERC, IRB, Surfboat) zijn officials nodig.
Er bestaan verschillende kwalificaties in elke discipline eenvoudig voorgesteld door C-, B- en A-official. Elke kwalificatie heeft zijn eigen functieomschrijving.

Opleidingen voor officials worden steeds aan Vlaamse zijde door de Vlaamse Reddingsfederatie georganiseerd.

 

Toelatingsvoorwaarden

Official C

 • Minstens 16 jaar zijn
 • Lid zijn van de Vlaamse Reddingsfederatie

Official B

 • Minstens 18 jaar zijn
 • Lid zijn van de Vlaamse Reddingsfederatie
 • C-official zijn of simultaan mee volgen (extra uren en stages C-official)

Official A

 • Minstens 20 jaar zijn
 • Lid zijn van de Vlaamse Reddingsfederatie
 • B-official zijn 
 • De Nederlandse en Franse taal beheersen

Programma

Official C

 • 1 uur theorie en 1 uur zelfstudie
 • 2 stages (3 functies: starter, aankomst, tijdopnemer) met goede beoordeling
 • Geen theoretisch examen

Official B

 • 4 uur theorie, 2 uur praktijk en 2 uur zelfstudie
 • 2 stages met goede beoordeling
 • Theoretisch examen

Official A

 • 8 uur zelfstudie
 • 2 stages (event en hoofdofficial) met goede beoordeling
 • Theoretisch examen 

Diploma

Het brevet Official is onbeperkt geldig. Voor een behoud in haar functie moet een C- of B-official minstens 2 wedstrijden per jaar uitoefenen. Een A-offical moet 1 wedstrijd per jaar in haar functie uitoefenen. Indien men hier niet aan voldoet, is een verplichte opfrissing noodzakelijk. 

Bevoegdheden

Official C

 • Starter / controlestarter
 • Aankomstvolgorde
 • Tijdopname
 • Marshalling/line-up

Official B

 • Uitsluitingen
 • Baanrechters
 • Parcoursopbouw
 • Controle parcours

Official A

 • Controle wedstrijdsite
 • Taakverdeling officials
 • Wedstrijdleiding (hoofdscheidsrechter of eventdirector)
 • Klachtenbehandeling
 • Wedstrijdrapport opstellen

Kostprijs

Deelname aan de cursus is gratis voor de kandidaat-official. 

C- en B-officials kunnen door alle RedFed-gediplomeerde A-officials gevormd worden. Stages moeten op voorhand gemeld worden op het RedFed-secretariaat. Kandidaat A-officials en Kandidaat International Official moeten zich eerst aanbieden via de Vlaamse Sportcommissie.

Internationaal

Een internationaal officialopleiding wordt niet door de Vlaamse Reddingsfederatie georganiseerd. RedFed kan wel een aanvraag indienen om een cursus te organiseren.

Kalender

Klik hier om de kalender te raadplegen. Selecteer op Cursus en Official.

Vanaf hier niks wijzigen