Trainer

Initiator lifesaving (Pool-Ocean)

InitiatorDe initiator cursus Lifesaving is opgeplitst in een gedeelte pool en een aanvullende module ocean. Als Initiator word je klaargestoomd om zelfstandig een training op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Je leert inzicht te krijgen in het didactisch handelen binnen de sporttak reddend zwemmen. Als initiator zorg je er ook voor dat de trainingen van de beginnende en recreatieve (jeugd)sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier verlopen. Dit gebeurt allemaal op clubniveau en in het kader van een ruimer trainingsprogramma onder leiding van een hoger opgeleide trainer.

Instructeur-B lifesaving (Pool-Ocean)

De instructeur-B cursus is ook opgesplitst in pool en ocean. Tijdens deze cursus krijg je meer inzicht in de verschillende technieken binnen de lifesaving en hoe je ze moet aanleren aan jeugdige en beginnende sporters. Je kan schema's uitwerken voor recreatieve en beginnend competitieve leden op clubniveau.

Trainer B lifesaving

Begeleiden van (jonge) atleten, trainingsprincipes, enzomeer zijn enkele van de onderwerpen die aangesneden worden in deze cursus. Een must voor iedere begeleider die zijn atleten wil bijstaan op een professionelere manier. Hoger opgeleide trainers helpen mee om de reddingssport tot een hoger niveau te brengen.

Trainersopleidingen worden steeds door de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen) georganiseerd:

VTS-secretariaat, Sofie Journée
Tel.: +32 2 209 47 53
E-mail: sofie.journée[at]sport.vlaanderen
 

Toelatingsvoorwaarden

Initiator pool lifesaving

  • Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus start.
  • In het bezit zijn van het diploma Hoger Redder van de Vlaamse Trainersschool (of van een ander door de VTS als gelijkwaardig erkend getuigschrift) samen met een een recent bijscholingsgetuigschrift OF minstens 2 jaar actief zijn in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie vzw.

Initiator ocean lifesaving (aanvullende module) 

  • Het diploma initiator pool bezitten.

Instructeur B pool lifesaving

  • Het diploma initiator pool bezitten.
  • Het algemeen gedeelte instructeur B via de Vlaamse Trainersschool afgelegd hebben.

Instructeur B ocean lifesaving (aanvullende module)

  • Het diploma instructeur B pool bezitten.

Trainer B lifesaving

  • Het diploma instructeur B pool én ocean lifesaving bezitten.
  • Het algemeen gedeelte trainer B via de Vlaamse Trainersschool afgelegd hebben.

Programma

Initiator pool lifesaving

De opleiding initiator pool omvat 60 uren waarvan 15 uren algemene vorming, 35 uren specifiek lifesaving gerichte vorming en 10 stage-uren. De volledige opleiding omvat dus vier aparte modules, namelijk een algemeen gedeelte, een sporttechnische module, de didactisch-methodische module en uiteindelijk de stagemodule.

Initiator ocean lifesaving (aanvullende module)

De opleiding initiator ocean omvat 21 uren waarvan 16 uren sportspecifieke lifesaving gerichte vorming en 5 stage-uren.

Instructeur B pool lifesaving

De opleiding instructeur B pool omvat 105,5 uren waarvan 20,5 uren algemene vorming, 70 uren specifiek lifesaving gerichte vorming en 15 stage-uren.

Opgelet!: Je dient dit op voorhand het algemeen gedeelte af te leggen en aangezien dit niet sportspecifiek is, heb je de keuze waar en wanneer je dit gaat volgen. 

Trainer B lifesaving

De opleiding trainer B omvat 200 uren.

Diploma

Het trainersdiploma initiator, instructeur B en trainer B zijn onbeperkt geldig.  

Bevoegdheden

Je kan kwalitatieve trainingen reddend zwemmen aanbieden aan jong en oud.

Kostprijs

De kostprijs voor een trainersopleiding kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen).

Assimilatie

Indien je Bachelor of Master Lichamelijke opvoeding bent is er een mogelijk tot een assimilatie van het diploma initiator reddend zwemmen.

De aanvraag tot assimilatie van het diploma initiator reddend zwemmen kan ingediend worden via de website van Sport.Vlaanderen.

Internationaal

Er is geen internationalisering van het trainersdiploma mogelijk.

Kalender

De kalender van de eerstvolgende trainersopleiding kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen).

Vanaf hier niks wijzigen