Veelgestelde vragen

FAQ

Heb je een vraag? Misschien kan je het antwoord hier reeds vinden. Heb je het antwoord niet gevonden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het RedFed-secretariaat.

Algemene vragen

Wat is Mijn RedFed?

Mijn RedFed is een applicatie waar personen hun persoonlijk profiel kunnen bekijken en beheren. Zo kunnen toekomstige leden via deze weg een lidmaatschapsaanvraag doen bij een reddingsclub. Of kunnen huidige leden hun lidmaatschap hernieuwen of hun gegevens rechtstreeks wijzigen. De applicatie geeft een overzicht van alle events van RedFed (vanaf 01/01/2016) en de mogelijkheid aan personen om zich rechtstreeks in te schrijven voor een activiteit naar keuze.

Nieuwe gebruiker of nieuw wachtwoord?

  • Kies "nieuw wachtwoord" als je denkt dat je gegevens reeds gekend zijn door RedFed. 
  • Kies "nieuwe gebruiker" als je nog nooit in contact bent geweest met RedFed.

Kan je niet kiezen? Geen probleem klik op "nieuw wachtwoord". Volg de verdere instructies.

Krijg je de melding "Er werd geen geldig account gevonden voor uw e-mail"? Klik dan op "nieuwe gebruiker" en volg de verdere instructies.

Inloggen met e-mailadres of ondernemingsnummer?

De keuze is aan jou maar de gegevens moeten wel gekend zijn in onze databank. De combinatie tussen het e-mailadres en het wachtwoord is uniek. Stel dat je voor je kinderen hetzelfde e-mailadres gebruikt, dan kan je op basis van een verschillend wachtwoord op de verschillende gebruikersprofielen van je kinderen inloggen. 

Werken als redder?

Nadat je bent ingelogd, kan je op je profielpagina klikken op "Ik wil werken als redder". Daarna zal je gevraagd worden of je wil werken als interim, jobstudent, fulltime of parttime. Wens je te werken onder verschillende statuten, klik dan opnieuw op "ik wil werken als redder" en vervolledig je keuze.

Wens je niet meer gecontacteerd te worden door zwembaden die op zoek zijn naar een redder? Kijk bij "groepen", klik op het potloodje voor "ik wil werken als redder" en klik op verwijderen.

Lidmaatschap bij een erkende reddingsclub?

Je kan een lidmaatschap bij een reddingsclub aanvragen via de applicatie. Meld je aan en ga naar het tabblad "lidmaatschap". Je krijgt een overzicht van je lidmaatschappen uit het verleden (sinds 2000) en de mogelijkheid om een nieuw lidmaatschap aan te vragen bij de reddingsclub die jij wil.

Kies het gewenste lidmaatschapstype. Meer informatie over de verschillende lidmaatschapstypes kan je bekomen via de reddingsclub. De voordelen afhankelijk van het lidmaatschapstype dat je kiest, kan je hier nalezen.

Lees de algemene voorwaarden en geef aan als je akkoord bent. Stuur je aanvraag door. Na goedkeuring door de reddingsclub en de federatie zal je digitale lidkaart zichtbaar staan. Je kan de status van je lidmaatschapsaavraag opvolgen via de applicatie.

Hoe word ik lid van RedFed?

Hiervoor verwijzen we je door naar de pagina 'Hoe lid worden?'

Voor wat ben ik verzekerd?

Voor een begrijpbare samenvatting van de RedFed-verzekeringspolis, neem "Verzekeringspolis RedFed - praktisch gezien" even door.

Organiseer je naast je wekelijkse trainingen extra activiteiten (bijv. een stage, een trainingsuitstap,...)? Dan dien je deze door te geven aan het RedFed-secretariaat.

Wat kan ik doen met mijn RedFed-lidkaart?

Elk RedFed-lid ontvangt een digitale lidkaart. De lidkaart is terug te vinden via de Mijn RedFed applicatie. Meld je aan en ga naar het tabblad "lidmaatschap". 

De voordelen van het RedFed-lidmaatschap kan je hier rustig nalezen.

Hoe kan ik van club veranderen?

Je kan altijd overstappen naar een andere reddingsclub.

  • Als recreatief lid (R of R+): je kan de overstap maken zonder melding aan het RedFed-secretariaat.
  • Als competitief lid (C): de transferperiode loopt van 1 juni tot 30 juni van het lopende jaar. Je kan in deze periode overstappen zonder toelating van het bestuur van beide reddingsclubs. Buiten de transferperiode kan je ook de overstap maken, enkel met toelating van beide reddingsclubs. In beide gevallen (binnen en buiten transferperiode) dien je het formulier voor Transfer in te vullen en te bezorgen aan het RedFed-secretariaat.

 

Vragen over opleidingen

Kan iemand met het diploma 'Redder aan Zee' ook in een zwembad als redder werken?

Wie het diploma 'Redder aan Zee' heeft, moet een overgangsmodule 'Redder aan Zee naar Hoger redder' (georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool) volgen om als gediplomeerd 'Hoger Redder' in een zwembad aan de slag te kunnen.

Ook omgekeerd kan een 'Hoger Redder' niet zomaar aan de slag aan de kust als 'Redder aan zee'. Men moet eerst nog de overgangsmodule 'Hoger Redder naar Redder aan Zee' volgen.  Men krijgt vrijstellingen van vakken binnen de gewone cursus. De opleidingen tot 'Redder aan Zee' worden georganiseerd door WOBRA.

Hoeveel redders moeten toezicht houden?

Een samenvattende info vind je in de 'Samenvatting - Hoeveel redders moeten toezicht houden'. Deze info is gebaseerd op de Vlarem II wetgeving.

Ik ben mijn diploma Hoger Redder kwijt. Hoe geraak ik aan een duplicaat?

Voor een duplicaat van je diploma Hoger Redder kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht.  Alle cursisten kunnen hun persoonlijke documenten zelf downloaden via hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord (gratis).

Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”.

Ik ben mijn bijscholingsattest Redder kwijt. Hoe geraak ik aan een duplicaat?

Voor een duplicaat van je bijscholingsattest Redder kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht.  Alle cursisten kunnen hun persoonlijke documenten zelf downloaden via hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord (gratis).

Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”. Of download de VTS-app op je smartphone.

Hoe kan ik mijn diploma Redder internationaliseren?

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit meerdere stappen:

Stap 1: Lidmaatschap RedFed

Je dient lid te zijn van de Vlaamse Reddingsfederatie.

Je bent geen lid van de RedFed? Maak je lid van RedFed via Mijn RedFed. Nadat je bent ingelogd, kan je in het tabblad 'Lidmaatschap' je lidmaatschap aanvragen.

Je bent lid van RedFed? Ga naar stap 2.

Stap 2: Welk internationaal diploma?

Afhankelijk van het type diploma je bezit dien je een bepaald type internationaal diploma aan te vragen. De equivalentietabel voor België kan je hier vinden. 

Voorbeeld: Wil je het diploma Hoger Redder laten internationaliseren? Dan dien je een aanvraag te doen voor 'ILS Lifesaver'.

Wat je internationaal diploma precies inhoudt en wat de competenties ervan zijn, kan je hier nalezen.

Stap 3: Aanvraag internationaal diploma

Vul het aanvraagformulier voor een internationaal diploma in. 

Mail dit document samen met een scan van je diploma Hoger Redder en van een recent bijscholingsattest naar het RedFed-secretariaat. Daarnaast bezorg je bij je aanvraag een digitale pasfoto in jpg-formaat.

Stap 4: Betaling internationaal diploma

Een internationaal diploma kost € 50. Dit omvat een omslagkaft, diploma, identiteitskaart met foto en een infobrochure van ILS.

Indien meerdere diploma's gelijktijdig gevraagd worden aangevraagd, kost het tweede, derde, vierde, enz. diploma slechts € 30.

Voorbeeld: Je doet een aanvraag voor 'International Lifesaver' (€ 50) + "International Pool-lifeguard' (€ 30) = € 80 te betalen

Stort de juiste som voor de betaling van het internationaal diploma('s) op het rekeningnummer van RedFed (IBAN): BE31 0682 1966 9055 met de vermelding "ILS-diploma" en "je naam".

Pas nadat het RedFed-secretariaat de betaling en de nodige documenten (aanvraagformulier en pasfoto) ontvangen heeft, kunnen je gegevens verwerkt worden.

Gelieve rekening te houden met een minimum wachttijd van zes weken!

Meer info over de Internationale Certificaten, klik hier.

Ik heb enige tijd geen bijscholing Redder meer gevolgd. Wat met mijn diploma?

Indien je het diploma Hoger Redder hebt behaald, dan behoud je dat diploma ongeacht je in orde bent met je bijscholing. Je verliest echter het recht om als redder te fungeren. Volg je opnieuw een bijscholing, dan ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

Homologatie diploma Basis- of Hoger Redder tot Bedrijfseerstehulp

Personen met een diploma Basis- of Hoger Redder kunnen op campings, manifestaties en/of jeugdkampen optreden en aanvaard worden als hulpverleners.

Voorwaarden tot een homologatie zijn:

  • In het bezit zijn van het diploma Basis of Hoger Redder (van Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool)
  • In het bezit zijn van een recent bijscholingsattest 
  • Lid van RedFed zijn

Gelieve bij de aanvraag de nodige kopies van het vereiste diploma (Basis- of Hoger Redder) en een recent bijscholingsattest bij te voegen.

De administratiekosten voor de homologatie bedragen € 25. Dit dient gestort worden op het rekeningnummer van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw. Van zodra RedFed jouw betaling en de nodige documenten heeft ontvangen, kan jouw homologatie aangemaakt worden.

Wanneer dien ik een bijscholing Hoger Redder te volgen?

Het diploma Hoger Redder blijft steeds geldig. Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent, redder gecombineerd als lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men dan ten laatste op 31/12 bijscholen.

We bevelen alvast warm aan dat men zich beter te vroeg dan te laat bijschoolt. Een zwembadverantwoordelijke (= werkgever) verkiest vaak ook iemand met een bijscholingsattest van minder dan 12 maanden.

Mis je een jaar (of meer) de bijscholing voor Redder? Volg dan opnieuw de bijscholing Redder. Pas vanaf je in bezit ben van je bijscholingsattest, ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

 

Vragen over sport

Vanaf welke leeftijd kan ik starten met reddend zwemmen?

Reddend zwemmen is niet voor niets een 'lifetime sport' die op elk niveau kan beoefend worden. Je kan vanaf élke leeftijd starten met reddend zwemmen en dit bij alle erkende reddingsclubs van RedFed.

Elke club heeft zijn eigen toelatingsvoorwaarden. Enige kennis en kunde van zwemmen is meestal vereist, maar sommige reddingsclubs hebben ook een zwemschool binnen hun clubwerking. Informeer hiervoor bij de reddingsclub die jij verkiest.

Wat is reddend zwemmen?

Reddend zwemmen is een sport die op alle niveaus kan beoefend worden. Het is daarenboven een zeer allesomvattende en gevarieerde sport. Het reddend zwemmen bestaat uit verschillende disciplines met elk zijn verschillende proeven. Iedereen kan daardoor zijn ding vinden in het reddend zwemmen.

Het is een sport waarvan ook grote kampioenschappen zoals een EJK, EK en WK worden georganiseerd. Ook op nationaal vlak worden allerlei wedstrijden georganiseerd.

Hoe is reddend zwemmen onstaan?

Het reddend zwemmen is ontstaan wanneer (kust)redders van verschillende stranden te Australië zich aan elkaar gingen meten. Men wilde weten wie er de beste redder was, wie de meeste en beste vaardigheden had om zo snel en zo goed mogelijk een slachtoffer te redden. Zo kwam men te weten welk strand de beste redder in huis had. Zo is reddend zwemmen, ook wel lifesaving genoemd, in het openwater ontstaan. Dit is ook overgewaaid naar andere landen, ook naar landen waarbij er niet zo'n strandcultuur heerste. Voor deze sport werden dan alternatieven in het zwembad gezocht en onstond de discipline 'lifesaving pool', met andere woorden: reddend zwemmen in het zwembad.

Vandaag de dag wordt het reddend zwemmen in België zowel in het zwembad als in openwater beoefend. Het is een sport met méér, je oefent zodat je in staat bent om een leven te redden. Daarom geldt de volgende leuze 'Fit to save a life' perfect in deze context.