DE REDDINGSSPORT

Reddend Zwemmen - Lifesaving

Reddend zwemmen is niet zwemmen met kleding in het water. Het is een allesomvattende, multidisciplinaire en gevarieerde sport. De sport is ontwikkeld om van iedere redder een betere redder te maken. Deze drang naar verbetering is uitgegroeid tot een competitieve sport.

De competitie laat toe je eigen vaardigheden te meten: Kan ik alles wat ik geleerd heb onder druk?, Ben ik verbeterd ten opzichte van de vorige keer?, Heeft de nieuwe techniek die ik heb aangeleerd succes?, Ben ik beter dan mijn tegenstander?,... Het geeft je tevens een duidelijk beeld van je eigen kennis en kunde indien je een echte reddingsactie moet uitvoeren.

Reddend zwemmen (of ook genaamd 'Lifesaving') is een sport die op alle niveaus kan beoefend worden. Iedereen kan zijn ding vinden in het reddend zwemmen en kan daardoor omschreven worden als een lifetime sport met een meerwaarde. Er zijn twee grote disciplines, lifesaving zwembad en lifesaving open water, die elk bestaan uit 6 individuele proeven en 4 teamproeven. De verschillende materialen die gebruikt worden bij elke proef, geven iedereen de kans om een snelle succesvolle reddingsactie uit te kunnen voeren. Naast de twee grote disciplines vervolledigen de SERC, de IRB en de Surf boats het arsenaal aan mogelijkheden binnen onze sport.

Ontstaan van de sport

De twee grote disciplines kennen een andere oorsprong.

De openwaterproeven kennen hun oorsprong in Australië. (Kust)redders van verschillende stranden van Australië gingen zich met elkaar meten om te weten wie er de beste redder was, wie de meeste en beste vaardigheden had om zo snel en goed mogelijk een slachtoffer te redden. Via de verschillende reddingsproeven kwam men te weten welk strand de beste redder in huis had. Deze redders waren verenigd in de World Lifesaving Association (WLA).

In Europa werden onder het FIS (Federation International de Sauvetage) allerlei proeven in het zwembad ontwikkeld om uit te maken wie de snelste zwembadredder was. Ook hier ging de verspreiding snel en na enkele jaren werden er 10 vaste proeven uitgewerkt.

In 1991 werden WLA en FIS samengevoegd tot de huidige International Life Saving Federation (ILS). Na de samensmelting van de twee federaties ontstond één sport, Lifesaving, die de huidige proeven vastlegden in een sportreglement.