Onze Commissies

Het bestuursorgaan kan commissies en werkgroepen oprichten en ontbinden. Zij kunnen permanent of tijdelijk zijn.

Permanente commissies

RedFed kent twee permanente commissie, namelijk de commissie voor de sport en voor de opleiding.

Een permanente commissie bestaat uit minstens:

 • Eén voorzitter.
 • Eén secretaris.
 • Vijf provinciale afgevaardigden, namelijk één per provincie.
 • Bijkomende leden aangesteld door het bestuursorgaan.

Binnen de Sportcommissie zijn er nog drie extra vertegenwoordigers:

 • Vertegenwoordiger atleten: verkozen door alle C-leden.
 • Vertegenwoordiger officials: verkozen door College of Referees.
 • Vertegenwoordiger trainers: verkozen door alle clubtrainers.

De algemene verantwoordelijkheden en taken van de permanente commissies zijn:

 • Iedere permanente commissie dient vóór 1 maart haar jaarverslag van het voorbije werkingsjaar op te sturen naar het RedFed-secretariaat.
 • Het nastreven van de doelstellingen van RedFed en haar beleidsplan binnen de commissie.
 • Adviezen formuleren naar het bestuursorgaan.
 • Beslissingen van het bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering aangaande de commissie uitvoeren.
 • Het publiceren van interessante teksten in het officieel orgaan van RedFed omtrent de onderwerpen van de betrokken commissie.
 • Het jaarlijks organiseren van een studiedag voor de leden van RedFed met topics van de betrokken commissie.
 • Het opmaken van een jaarlijkse onkostenraming.

Alle verslagen van de Opleidings- en Sportcommissie kan je raadplegen in de infotheek.