Opleiding Hoger Redder

Via de opleiding Hoger Redder, kan je het diploma van Basisredder of het diploma van Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in de Vlarem II wetgeving,
 • de reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.

De lessen worden gegeven door erkende VTS-docenten Hoger Redder. Deze cursus wordt steeds georganiseerd vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn slechts 2 voorwaarden om te kunnen inschrijven voor een cursus Hoger Redder:

 • Minimum 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
 • 200 m kunnen zwemmen

Ben je onzeker over jouw fysieke capaciteiten en wil je jezelf graag eens testen voordat je jezelf inschrijft voor een cursus Hoger Redder? Dan raden we je aan om een adviserende toelatingsproef (= het voorbereidend reddersbrevet) af te leggen voordat jouw cursus start. 

Het voorbereidend reddersbrevet is een fysieke proef die als volgt moet worden afgelegd: Te water gaan met startduik (1) en 25 meter onder water zwemmen (2), 25 meter op de rug zwemmen met de polsen uit het water (3) binnen de tijd van 1 minuut en 15 seconden (4); gevolgd door 150 meter zwemmen met de ogen boven water en naar voor kijkend (5) in een totale tijd van 4 minuten en 30 seconden. (Of bekijk de fysieke proef via dit filmpje.)
(1) niet toegelaten: inspringen of duiken met hoofd boven water
(2) niet toegelaten: ogen boven water voor aantikken of crawl zwemmen
(3) niet toegelaten: afstoten/aantikken op de buik; toegelaten: afstoten onder water met armen opwaarts
(4) wie vroeger aankomt, mag onmiddellijk doorzwemmen
(5) niet toegelaten: waden; toegelaten: wisselen van zwemslag, officiële keerpunten

De proef wordt afgenomen in een 25 meter bad. De kandidaat is in zwemkledij. Een zwembrilletje en een neusknijper zijn niet toegelaten. De kostprijs bedraagt € 2,50.

De examinator van het voorbereidend reddersbrevet formuleert een positief of negatief advies aan de kandidaat-cursist in functie van de cursusorganisatie. Het voorbereidend reddersbrevet kan je afleggen:
 • op elke cursusplaats: voor de start van elke cursus zijn er mogelijkheden tot het behalen van het voorbereidend reddersbrevet
 • tijdens de trainingsuren van alle erkende reddingclubs
 • in verschillende zwembaden bij de redders (indien ze het brevet voorhanden hebben)

Gelieve met de contactpersoon van de cursus (cursusverantwoordelijke/docent), de club (secretaris/trainer) of het zwembad (kassa/redders) vooraf contact op te nemen.

Programma

De cursus duurt 64 uur waarvan 23 uur theorie en 41 uur praktijk.

De cursus bestaat uit 6 vakken:

 • Theorie en Praktijk Functioneren in een zwemgelegenheid (3 + 1 uur)
 • Theorie Redding (10 uur)
 • Praktijk Redding Basisredder (14 uur)
 • Praktijk Redding Hoger Redder (6 uur)
 • Theorie en Praktijk Reanimatie (6 + 14 uur)
 • Theorie en Praktijk EHBO (4 + 6 uur)

De kandidaten dienen te slagen voor de zes vakken om het diploma Hoger Redder te behalen.

De kandidaten die slagen in alle vakken behalve het vak "Praktijk Redding Hoger Redder", bekomen het diploma Basisredder dat door de Vlaamse gezondheidsinspectie (Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van het ministerie van Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap) aanvaard wordt als reddersdiploma voor de bewaking van kleine zwembaden (<200m² en <1,40m diepte). 

Overgangsmodule Redder aan Zee naar Hoger Redder

De kustredders kunnen via de overgangsmodule Redder aan Zee naar Hoger Redder het diploma Hoger Redder behalen. Deze opleiding heeft een totale duur van 24 uur.

De toelatingsvoorwaarden van deze overgangsmodule zijn:

 • Houder zijn van een recent gehomologeerd diploma van 'Redder aan Zee' van de provincie West-Vlaanderen (recent WOBRA-diploma met recent WOBRA-bijscholingsattest).
 • Minimum 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • Functioneren in een zwemgelegenheid.
 • Het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in (niet-)overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II.
 • De reddings-, reanimatie- en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

De kostprijs van de overgangsmodule Redder aan Zee naar Hoger Redder bedraagt € 125.

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Overgangsmodule RaZ naar HR (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.

Diploma

Het diploma van Hoger Redder is onbeperkt geldig. De kandidaat moet volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Sport Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het diploma Hoger Redder gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Op zoek naar een bijscholing? Klik hier

Voor een duplicaat van je diploma Hoger Redder kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht. Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”.

Homologatie

Homologatievoorwaarden voor het getuigschrift Bedrijfseerstehulp:

 • In het bezit zijn van het diploma Basis- of Hoger Redder (Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool)
 • In het bezit zijn van een recent bijscholingsattest 
 • Lid van RedFed zijn

Gelieve bij de aanvraag tot homologatie de nodige kopieën van het vereiste diploma (Basis- of Hoger Redder) en een recent bijscholingsattest toe te voegen en te richten tot [email protected]

De administratiekost voor een homologatie bedraagt € 25. Dit dient gestort worden op het rekeningnummer van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw. Van zodra RedFed jouw betaling en de nodige documenten heeft ontvangen, kan jouw homologatie aangemaakt worden.

Bevoegdheden

Als Hoger Redder kan je instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

Inschrijvingsgeld:

De opleiding Hoger Redder is een cursus georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS). De kostprijs van een opleiding Hoger Redder bedraagt € 290.

Inschrijvingsgeld voor bissers:

Een bisser schrijft zich opnieuw in voor een cursus Hoger Redder, maar betaalt 50% van het volledige inschrijvingsgeld ongeacht het aantal te herkansen modules.

Assimilatie

Er is een mogelijk tot een assimilatie van het diploma Hoger Redder voor volgende diploma's/opleidingen:

 1. Het Hoger Reddersbrevet, afgeleverd sinds het najaar 1988 door het Bloso (LCK of VTS)
 2. Het Internationale Lifesaver Certificate (ILS)
 3. Het Bloso- of LCK-getuigschrift van Redder van vóór najaar 1988 + specifiek LCK-bijscholingsgetuigschrift 1989 (betreffende
  reanimatie en zuurstoftoediening)
 4. Het getuigschrift van KBZRB-Redder + specifiek LCK-bijscholingsgetuigschrift 1989 (reanimatie en zuurstoftoediening)
 5. Het “Gelijkwaardigheidsattest Hoger Redder Vlaamse Trainersschool” afgeleverd aan:
  - de houders van een Hoger Reddersdiploma van de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten van West-Vlaanderen die in officieel dienstverband werkzaam waren vóór 1/8/95 en die in 1996 een speciale VTS-regularisatiecursus hebben gevolgd
  - de redders die zonder voorafgaande reddersopleiding in officieel dienstverband werkzaam waren vóór 1/8/95 èn die in 1997 een speciale VTS-regularisatiecursus hebben gevolgd
  - de leerkrachten L.O. , ten laatste afgestudeerd in het schooljaar 1995-1996 en tewerkgesteld in één van de officiële onderwijsnetten, die in 1997 (vrij onderwijs) of in 1998 (stedelijk-, provinciaal- of gemeenschapsonderwijs) een speciale VTS-regularisatiecursus hebben gevolgd
 6. Het VTS-getuigschrift van “Duiker-Redder”, enkel voor het begeleiden van duikactiviteiten in overdekte, niet-overdekte en open zwemgelegenheden
 7. De houders van de onder 3. en 4. vermelde getuigschriften zonder specifiek LCK-bijscholingsgetuigschrift 1989, vanaf het ogenblik dat zij minstens één door Bloso erkende Vlarem-II-bijscholing i.v.m. reanimatie en zuurstoftoediening hebben gevolgd
 8. Het “Brevet (Superieur) de Sauvetage Aquatique” afgeleverd door Adeps en/of de Ligue Francophone Belge de Sauvetage (LFBS)
 9. Het "Hohes Rettungsschwimmerdiplom" afgeleverd door het departement Sport van de Duitstalige Gemeenschap van België

De aanvraag tot assimilatie van het diploma Hoger Redder kan ingediend worden via de website van Sport Vlaanderen

Internationaal

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt het, via de Belgische Reddingsfederatie, mogelijk dat de houders van het diploma Hoger Redder internationaal kunnen gehomologeerd worden door de Internationale Life Saving federatie (ILS). Dit internationaal diploma is geldig in alle lid-landen van ILS.

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "FAQ: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?".

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Hoger Redder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.