Bedrijfseerstehulp

De Vlaamse Reddingscentrale vzw was bij ministerieel besluit van 8 juli 1998 gemachtigd om cursussen van Nijverheidshelper te organiseren, zoals bedoeld is in Artikel 177 van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming. Deze erkenning werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1998. Op 01/01/1999 werd de benaming Nijverheidshelper vervangen door Bedrijfseerstehulp.

De Vlaamse Reddingsfederatie heeft naar aanleiding van het KB van 15/12/2010 op 30 juni 2011 haar aanvraag gedaan om opgenomen te worden op de lijst van instellingen en werkgevers die basisvorming en bijscholing eerste hulp op het werk aanbieden. Dr. Annelies Damen, deskundig inzake eerstehulpverlening, werd aangesteld als kwaliteitsbewaker (inhoud van de opleiding en kwaliteit van lesgeven).

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus start.

Programma

De cursus omvat minimum 15 lesuren:

  • Basisprincipes (1 uur)
  • Ondersteuning van de vitale functies (7 uur)
    • Reanimatie zonder apparatuur.
    • Reanimatie met apparatuur (AED).
  • Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) (7 uur).

De moduleteksten Reanimatie en EHBO van de cursus Hoger Redder worden gevolgd.

Diploma

Wanneer men slaagt (meer dan 50%) in een schriftelijke en praktische proef behaalt men het diploma Bedrijfseerstehulp. Om het diploma geldig te houden, moet men jaarlijks een erkende bijscholing volgen. Het bijscholingsattest moet steeds aan het diploma Bedrijfseerstehulp gekoppeld worden. 

Homologatie

Homologatievoorwaarden voor het getuigschrift Bedrijfseerstehulp:

  • In het bezit zijn van het diploma Duiker-Redder (Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool)
  • In het bezit zijn van een recent bijscholingsattest 
  • Lid van RedFed zijn

Gelieve bij de aanvraag tot homologatie de nodige kopieën van het vereiste diploma en een recent bijscholingsattest toe te voegen en te richten tot [email protected]

De administratiekost voor een homologatie bedraagt € 25. Dit dient gestort worden op het rekeningnummer van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw. Van zodra RedFed jouw betaling en de nodige documenten heeft ontvangen, kan jouw homologatie aangemaakt worden.

Bevoegdheden

Men kan op campings, op manifestaties, op jeugdkampen, etc. optreden en aanvaard worden als hulpverlener.

Kostprijs

Indien je een private opleiding Bedrijfseerstehulp wil aanvragen voor jouw organisatie of bedrijf, neem je best contact met het RedFed-secretariaat via [email protected]

Alles inbegrepen (lesgever, verplaatsingskosten, moduleteksten, examen, herexamen, materiaal, brevet) kost de cursus € 2.250 euro tot een maximum van 15 deelnemers.

Internationaal

Er is geen internationalisering van het diploma Bedrijfseerstehulp mogelijk.

Kalender

Er worden geen opleidingen Bedrijfseerstehulp georganiseerd voor het grote publiek. Indien je een private cursus Bedrijfseerstehulp wil aanvragen voor jouw organisatie of bedrijf, neem je best contact met het RedFed-secretariaat via [email protected]