Opleiding Openwaterredder

Momenteel is er voor de sportinfrastructuren met een open water zwem- en/of sportzone geen specifieke opleiding voorzien. Beheerders van dergelijke domeinen zijn echter wel vragende partij naar een meer specifieke opleiding omdat de opleiding Hoger Redder slechts een summier theoretisch gedeelte open water reddingstechnieken omvat.

Wil je je theoretische en praktische kennis en kunde om te redden aan open water zwem- of sportgelegenheden verruimen, dan is de opleiding 'Openwaterredder' echt iets voor jou! 

De lessen worden gegeven door erkende RedFed-docenten Openwaterredder. De opleiding kan doorgaan indien 8 deelnemers zijn ingeschreven.

Toelatingsvoorwaarden
  • R+ of C lid van RedFed zijn
  • Houder zijn van het diploma Hoger Redder of Duiker-Redder met een recent bijscholingsattest
  • Slagen op de ingangstests (= zwemproef)
De zwemproef is een fysieke proef en wordt afgenomen bij aanvang van de cursus met mogelijkheid tot herkansing na de cursus. De zwemproef verloopt als volgt: (1) Minstens 400 meter zwemmen zonder hulpmiddelen in minder dan 8 minuten. (2) Run swim run: 200 meter lopen - 200 meter zwemmen zonder hulpmiddelen - 200 meter lopen binnen de 8 minuten. (3) Reddingsdemonstratie: Te water gaan en redding uitvoeren (zonder hulpmiddelen) van een bewusteloos slachtoffer op minimum 100 meter van strand of oever.
Programma

De cursus Openwaterredder omvat 14 uur waarbij men de nodige kennis en kunde meekrijgt om als redder aan open water zwemgelegenheden te fungeren.

Diploma

Het diploma Openwaterredder is onbeperkt geldig. 

Op zoek naar een bijscholing Openwaterredder? Klikt hier.

Voor een duplicaat van je diploma Openwaterredder kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Bevoegdheden

Het beschikken over het diploma Openwaterredder stelt je in staat om de veiligheid in open water beter te kunnen bewaren.

Kostprijs

De kostprijs van een opleiding Openwaterredder bedraagt € 150.

Internationaal

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt het, via de Belgische Reddingsfederatie, mogelijk dat de houders van het diploma Openwaterredder internationaal kunnen gehomologeerd worden door de Internationale Life Saving federatie (ILS). Dit internationaal diploma is geldig in alle lid-landen van ILS

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?". 

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Openwaterredder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.