Bijscholing Official

De Vlaamse Reddingsfederatie vzw verzorgt jaarlijks minstens één bijscholing voor B-officals.

Elke erkende reddingsclub en haar specifiek doelpubliek ontvangen voor deze bijscholing een persoonlijke uitnodiging per mail waarop men zich kan inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden
  • Lid van RedFed zijn
  • In bezit zijn van het diploma B-official

 

Programma

Een bijscholing voor B-officials duurt 4 uur.

Diploma

Elke deelnemer ontvangt een deelname-attest.  

Voor een duplicaat van je bijscholngsattest kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Bevoegdheden

Official B:

  • Uitsluitingen
  • Baanrechters
  • Parcoursopbouw
  • Controle parcours
Kostprijs

Een bijscholing voor B-officials is gratis voor R+ en C leden, tenzij anders vermeldt in de uitnodiging. 

Kalender

Elke erkende reddingsclub ontvangt een uitnodiging per mail waarop men haar B-officials kan inschrijven.