Opleiding Marifoonbrevet

De cursus is opgebouwd op basis van de leerstof zoals die werd samengesteld door het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) en omvat ondermeer:

  • Belgische en internationale wetgeving,
  • de gebruikte apparatuur,
  • de frequenties en hun gebruik,
  • verschillende types van berichten (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE),
  • examenvoorbereiding.

Deze cursus wordt georganiseerd door verschillende instanties zoals www.marifoonbrevet.be en www.vaarschool.be.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor een cursus Marifoonbrevet. 

Programma

Een opleiding duurt 3 uur. 

Het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) organiseert wekelijks examens voor het beperkt certificaat VHF.

De kandidaten dienen telefonisch een afspraak te maken om het examen af te leggen. Meestal is er een wachttijd van enkele weken.

Diploma

De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt 5 jaar. De verlenging gebeurt d.m.v. een schrijven, ongeveer 5 weken voor de vervaldatum van het certificaat, dat het BIPT aan de certificaathouders overmaakt.

Bevoegdheden

Het beschikken over een marifoonbrevet stelt je in staat om de veiligheid op het water beter te kunnen bewaren.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de organiserende instantie (www.marifoonbrevet.be en www.vaarschool.be).

Internationaal

Voor een internationalisering van het Marifoonbrevet neem je best contact op met de organiserende instantie (www.marifoonbrevet.be en www.vaarschool.be).

Kalender

Een cursus Marifoonbrevet wordt georganiseerd door verschillende instanties zoals www.marifoonbrevet.be en www.vaarschool.be. De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.