Melding grensoverschrijdend gedrag

RedFed hanteert een handelingsprotocol bij elke melding van grensoverschrijdend gedrag. Om een melding te doen moet je zelf geen lid van RedFed zijn. De persoon waartegenover je een melding wenst te doen, moet wél aangesloten zijn bij RedFed.

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Kim Van Mogh is sinds 8 december 2022 de nieuwe federatie-API van RedFed. Ze staat je graag met raad en daad bij in het geval je een melding wil doen van grensoverschrijdend gedrag, indien je informatie of advies wil over de tuchtreglementen en de gedragscodes, of indien je nood hebt aan een luisterend oor.

Onze gedragscodes

RedFed heeft gedragscodes uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Deze gedragscodes kunnen je helpen om in te schatten of een gesteld gedrag gewenst is. RedFed zal deze gedragscodes aanwenden om de ernst van een klacht in te schatten.