Opleiding Basisbootredder

De cursus (Basis)Bootredder is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Reddingsfederatie (RedFed) enerzijds en de Vlaamse Vereniging voor Watersporten (VVW) anderzijds. 

Er is een grote nood om de veiligheid van watersporters te waarborgen in de uitoefening van hun geliefde sport, zeker omdat de Vlarem II wettekst (sinds het verschijnen ervan op 31/07/1995) hamert op het feit dat er een grotere veiligheid moet gegarandeerd worden aan de watersporters. Dit gegeven vormt dan ook de basis van de cursus (Basis)Bootredder.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • algemene kennis boten en motoren,
 • basismanoeuvers moterbootvaren,
 • knopen, ankers, boeien,
 • veiligheid op de boot, communicatie,
 • reddingsmaterialen, redding van een drenkeling,
 • reanimatie op een boot,
 • redding van zeilboten, surfplank,...
 • redding van kajak of kano, kapseizing, zelfredding,...
 • verdere vervolmaking en proclamatie.

De lessen worden gegeven door erkende RedFed-docenten Basisbootredder. De opleiding kan doorgaan indien acht deelnemers zijn ingeschreven.

Toelatingsvoorwaarden
 • R+ of C lid van RedFed zijn
 • Minstens 16 jaar worden in het jaar dat de cursus start
 • Zwemproef van 200 m (of bewijs)
Programma

De opleiding Basisbootredder houdt 14 uur motorbootvaren in, waarvan 4 uur theorie. Aan het einde van de cursus is er een praktische en theoretische proef van 2 uur. Bij het niet-slagen op de proef is een herexamen op een volgende cursus mogelijk.

Diploma

De diploma's één en twee ster Bootredder blijven geldig mits het volgen van een jaarlijkse bijscholing waarbij technieken worden herhaald en eventueel nieuwe technieken kunnen worden aangeleerd.

Op zoek naar een bijscholing? Klik hier.

Voor een duplicaat van je diploma één en twee ster Booredder kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Homologatie

Homologatievoorwaarden voor het diploma één ster Bootredder:

 • Slagen in de opleiding Basisbootredder
 • Houder zijn van een EHBO brevet (Bedrijfseerstehulp, Rode Kruis Helper, Duiker-Hulpverlener, Hoger Redder,...)

Homologatievoorwaarden voor het diploma twee ster Bootredder:

 • Houder zijn van het één ster Bootredder brevet
 • Een recente bijscholing gevolgd hebben (<1 jaar)
 • Houder zijn van het Beperkt (of Algemeen) Stuurbrevet

Gelieve bij de aanvraag tot homologatie de nodige kopieën van het vereiste diploma en bijscholingsattest toe te voegen en te richten tot [email protected]

Bevoegdheden
 • De bezitter van het brevet één ster Bootredder zal instaan voor een verbetering van de veiligheid van watersporters op plassen en meren en mag met een reddingsvaartuig varen dat niet sneller dan 20 km/uur vaart.
 • Het brevet van Bootredder vervangt het Hoger Reddersbrevet niet, bijgevolg is het brevet van Bootredder niet voldoende om in een zwembad of voor open zwemgelegenheden te worden aangenomen als redder. Personen in het bezit van het diploma Hoger Redder mogen in een zwembad of voor open zwemgelegenheden worden aangenomen als redder.
 • De één ster Bootredder zal binnen een Rescue Team steeds onder leiding van een twee ster of drie ster Bootredder opereren.
 • De bezitter van het diploma twee ster Bootredder zal instaan voor een verbetering van de veiligheid van watersporters op plassen en meren en mag met een reddingsvaartuig varen dat sneller dan 20 km/uur vaart.
 • De twee ster Bootredder kan autonoom opereren op plassen en meren en kan binnen een Rescue Team op zee de veiligheid waarborgen onder leiding van een drie ster Bootredder.
Kostprijs

De kostprijs van een opleiding Basisbootredder bedraagt € 160 (inclusief cursustekst). De betaling telt als inschrijving en dient minimum 14 dagen vóór de aanvang van de cursus te gebeuren.

Eventueel bijkomende kosten te dragen door de cursist zijn: de huur van een isothermisch pak (€ 5/dag), maaltijden, dranken en eventueel logies of parkeergeld.

Internationaal

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt het, via de Belgische Reddingsfederatie, mogelijk dat de houders van het diploma twee ster Bootredder en drie ster Bootredder internationaal kunnen gehomologeerd worden door de Internationale Life Saving federatie (ILS). Dit internationaal diploma is geldig in alle lid-landen van ILS.

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?". 

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Basisbootredder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.