Opleiding Basisredder

Via de opleiding Hoger Redder, kan je het diploma van Basisredder of het diploma van Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in de Vlarem II wetgeving,
 • de reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.

De lessen worden gegeven door erkende VTS-docenten Hoger Redder. Deze cursus wordt steeds georganiseerd vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Toelatingsvoorwaarden
 • Minimum 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
 • 200 m kunnen zwemmen
Programma

De cursus Hoger Redder duurt in totaal 64 uur. Voor enkel het diploma Basisredder te behalen, volgt men 58 uur waarvan 23 uur theorie en 35 uur praktijk.

De cursus Basisredder bestaat uit 5 vakken:

 • Theorie Redding (10 uur)
 • Functioneren in een zwemgelegenheid (4 uur)
 • Praktijk Redding Basisredder (14 uur)
 • Reanimatie (20 uur)
 • EHBO (10 uur)

De kandidaten die slagen in alle vakken behalve het vak "Praktijk Redding Hoger Redder" van de opleiding Hoger Redder, bekomen het diploma Basisredder. 

Diploma

Het diploma van Basisredder is onbeperkt geldig.

Voor een duplicaat van je diploma Basisredder kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht. Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”.

Homologatie

Homologatievoorwaarden voor het getuigschrift Bedrijfseerstehulp:

 • In het bezit zijn van het diploma Basis- of Hoger Redder (Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool)
 • In het bezit zijn van een recent bijscholingsattest 
 • Lid van RedFed zijn

Gelieve bij de aanvraag tot homologatie de nodige kopieën van het vereiste diploma (Basis- of Hoger Redder) en een recent bijscholingsattest toe te voegen en te richten tot [email protected]

De administratiekost voor een homologatie bedraagt € 25. Dit dient gestort worden op het rekeningnummer van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw. Van zodra RedFed jouw betaling en de nodige documenten heeft ontvangen, kan jouw homologatie aangemaakt worden.

Bevoegdheden

Als Basisredder kan je instaan voor de bewaking van kleine zwembaden (<200m² en <1,40m diepte). 

Kostprijs

Inschrijvingsgeld:

De opleiding Hoger Redder is een cursus georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS). De kostprijs van een opleiding Hoger Redder bedraagt € 290.

Inschrijvingsgeld voor bissers:

Een bisser schrijft zich opnieuw in voor een cursus Hoger Redder, maar betaalt 50% van het volledige inschrijvingsgeld ongeacht het aantal te herkansen modules.

Internationaal

Er is geen internationalisering van het diploma Basisredder mogelijk.

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Hoger Redder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.