Gezond sporten en Ethisch sporten

Het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat is een belangrijke beleidsdoelstelling in het huidige Vlaamse sportbeleid. RedFed wil een organisatie zijn waarbij haar sporters op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze hun favoriete sport levenslang kunnen beoefenen. Hiervoor nemen we nu en in de toekomst alle noodzakelijke stappen om systematisch alle essentiële voorwaarden te implementeren om deze doelstelling te realiseren.

Gezond sporten

Een belangrijke doelstelling van het Vlaamse sportbeleid is zoveel mogelijk mensen stimuleren om regelmatig en gezond te sporten. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat meer bewegen en sporten ons fitter en gezonder maakt, en meer gezonde levensjaren en levenskwaliteit oplevert. Jammer genoeg neemt met het aantal sporters ook het aantal sportblessures toe. Om letsels te voorkomen en levenslang te kunnen blijven sporten, moeten de beoefenaars dus wel een aantal regels in acht nemen. Een zeer interessante website over gezondheid en gezond sporten is www.gezondsporten.be.

SPORTKEURING

Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden? Dan is www.sportkeuring.be iets voor jou! Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Na het invullen kan je dit formulier desgewenst doorsturen naar een keuringsarts in je buurt.

 • Voor alle leden bevelen we aan om naar de huisdokter of sportarts te gaan als ze ergens last hebben.
 • Voor alle competitieve leden bevelen we aan om een jaarlijkse medische geschiktheidsonderzoek te laten doen.
 • Voor de leden van de Vlaamse Belofte Kern en de Nationale Eliten Kern wordt een jaarlijks medisch geschiktheidsonderzoek sterk aanbevolen

ANTIDOPING

Het internationale en Vlaamse antidopingbeleid is altijd een tweesporenbeleid geweest, dat gebaseerd is op enerzijds preventie en anderzijds het treffen van disciplinaire maatregelen tegen sporters en begeleiders die de antidopingwetgeving overtreden. De algemene principes rond preventie en disciplinaire sanctie vind je op de website www.dopingvrij.vlaanderen. Ook de lijst van verboden stoffen is beschikbaar.

Wada heeft een e-learning cursus rond anti-doping. We raden alle leden van de Vlaamse Belofte Kern en de Nationale Eliten Kern aan om deze te doorlopen. Er bestaat een Vlaamse versie die heel laagdrempelig ingevuld kan worden: https://adel.wada-ama.org/learn/course/413/play/1165:432/2-welkom-in-de-wereld-van-antidoping;lp=75

Ethisch sporten

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES – www.ethischsporten.be) ondersteunt, informeert en stimuleert als erkende partnerorganisatie binnen het sportbeleid de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES ondersteunt in de eerste plaats via koepelsportactoren het thema ‘lichamelijke en seksuele integriteit’ met beleidsinstrumenten, een educatief pakket ‘Vlaggensysteem’ en vormingen (www.sportmetgrenzen.be).

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Wie luistert naar jou bij seksueel grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je melden?

 • Als je een acute situatie van ernstig grensoverschrijdend gedrag wil melden:
  • Neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712.
  • Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts of het Aanspreekpunt Integriteit (API) van de federatie.
  • LET OP! In een levensbedreigende situatie bel je de politie op het nummer 101 of voor dringende medische hulp het noodnummer 112.
 • Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt, alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier.
 • Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:
  • Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
  • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel. Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
  • Voor kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraatikerover.be. Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
  • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.
  • Tenslotte kan je in alle vertrouwen terecht bij het Aanspreekpunt Integriteit (API) van de federatie of van jouw sportclub. Sport je in een andere context dan een sportclub, en maak je daar grensoverschrijdend gedrag mee, dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van die desbetreffende sportorganisatie of jouw lokale sportdienst.
 • Ben je 18 of ouder, en wil je je ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport (als kind of als volwassene) delen in het kader van onderzoek, dan kan je terecht bij VOICE. VOICE biedt de mogelijkheid om anoniem je getuigenis te brengen, zonder dat er verdere stappen gezet moeten worden. Tine Vertommen luistert naar jouw verhaal. Zo kan zij in het kader van haar onderzoek lessen trekken voor beter beleid en preventie in de sportsector. Je bereikt haar via het e-mailadres [email protected] of het telefoonnummer 0494 12 95 45.

Pedofiele gevoelens

Stop it Now! (www.stopitnow.be) wil preventieve hulp bieden aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving? Bel Stop it Now! op het nummer 0800 200 (dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u) of neem contact op via e-mail [email protected].

1712