Onze Commissies

Het bestuursorgaan kan commissies en werkgroepen oprichten en ontbinden. Zij kunnen permanent of tijdelijk zijn.

Medisch-Ethische commissie

De Medisch-Ethische commissie bestaat uit minstens 3 en maximaal 9 leden die zijn samengesteld uit:

  • Aanspreekpunt Integriteit (API) RedFed.
  • Verantwoordelijke ethiek personeelslid RedFed.
  • Verantwoordelijke ethiek bestuurslid RedFed.
  • Verantwoordelijke arts sportletselpreventie RedFed.
  • 1ste verkozen API RedFed-club.
  • 2de verkozen API RedFed-club.
  • Jurist.
  • 1 of 2 paramedici “experten sportletselpreventie”

De Medisch-Ethische commissie gaat in op vragen uit het veld en werkt proactief aan de rubrieken antidoping, sportletselpreventie, ethisch sporten, sport en gezondheid. Ze staat in voor het opvolgen en samenstellen van de gedragscodes en disciplinaire procedures van RedFed en het doen naleven van de decreten en de beleidsplannen.